Putin: Ukrajina je pro Rusko tím, čím byla Kuba pro Ameriku během kubánské raketové krize v roce 1963 (RI)

5 z 5 (4 hlasů)

Dobrý večer, skočil jsem na článek, protože mě přesně to samé napadlo s hrozbou, kterou Moskvě představuje nějaká Ukrajina s atomovými zbraněmi (Němci je zřejmě už nechtějí, aby přistála na Ukrajině), a paralela s Kubáncem krize v roce 1962, kdy se Sověti pokusili umístit rakety na Kubu. Hrozba byla v té době pro Spojené státy (a víme, jak reagovaly) stejná, jako nyní pro Ukrajinu vůči Rusku.

Jak jsem vám řekl, vůle našeho "prezidenta" chránit ukrajinskou půdu v ​​případě potřeby s francouzskou armádou nás staví do velmi choulostivé situace.

Ale E. Macron jako všichni jeho předchůdci, protože De Gaulle je schválen ve Washingtonu, Washington, který přesně vyvinul mini taktické jaderné bomby což by bylo v Evropě v módě (lol)...

Není však pochyb o tom, že v případě potřeby (pokud jde o Sýrii) v případě potřeby (a ke slávě médií) E. Macron zradí zájem francouzského lidu pro zájem jeho pánů o Město, to vše je v proroctvích, proto je situace tak napínavá na přežití, do jaké míry se proroctví naplní???

Ale buďte si jisti (podle toho, co vím), Rusové (kdo mít vojenskou převahu, to je Pourquoi jsou také sebevědomí) vědí, že jsme totálně poškozenédělají rozdíl mezi francouzským lidem a jejich vůdci (kteří jsou jen loutky). Informujte se, protože je to rozsáhlé téma, které si zaslouží mnohem víc než pár řádků, protože znamená „možnost“ obrovských změn pro každého z nás (abychom se duševně i fyzicky ubezpečili), až přijde čas.

No po tom všem jsou to 'možnosti' velmi chytrý člověk, který ví, jak se to stane.

Ale při čekání na všechny eventuality se raději nechám varovat a snažím se tě varovat...

přátelství

f.

Biden Poutine Ukraine

, vyrábí jej Eric Zuesse.

Historie ukazuje, že dohody uzavřené se Spojenými státy jsou prakticky bezcenné.

V projevu, který Putin téměř všeobecně ignoroval, 1er prosince (s názvem „ Slavnostní předání pověřovacích listin zahraničních velvyslanců “), řekl jen tak mimochodem [a podrobnosti doplním zde v závorkách]:

« Mimochodem, ohrožení naší západní hranice [měl na mysli hlavně Ukrajinu] skutečně přibývá a několikrát jsme to zmiňovali. Stačí se podívat, jak blízko se vojenská infrastruktura NATO přiblížila k ruským hranicím. To je pro nás více než vážné. [Měl na mysli, že se jedná o existenční hrozbu pro Rusko, stejně jako by umístění jaderných zbraní Sovětským svazem na Kubě představovalo existenční hrozbu pro Ameriku v roce 1963. Ale stále se snaží být bez alarmu, protože jeho skutečné publikum ohledně těchto otázkami jsou lidé, kteří ovládají zahraniční politiku USA, a nechce upozorňovat veřejnost na problémy existenčního významu mezi supervelmocemi].

V této situaci přijímáme vhodná vojensko-technická opatření. Ale opakuji, nikoho neohrožujeme a je přinejmenším nezodpovědné nás z toho obviňovat vzhledem ke skutečnému stavu věcí. To by znamenalo svalit vinu na špatné dveře, jak říká ruské přísloví.

Již ve svém vystoupení na ministerstvu zahraničí jsem zdůraznil, že prioritou ruské diplomacie v této fázi je pokusit se zajistit, aby Rusko získalo spolehlivé a dlouhodobé bezpečnostní záruky.

V rámci dialogu se Spojenými státy a jejich spojenci budeme trvat na vypracování konkrétních dohod, které by vyloučily jakékoli další rozšiřování NATO na východ a rozmístění pro nás ohrožujících zbraňových systémů v bezprostřední blízkosti ruského území. Navrhujeme, aby byly na toto téma zahájeny věcné rozhovory.

Chtěl bych zvláště poznamenat, že přesně potřebujeme právní, právní záruky, protože naši západní kolegové nedodrželi verbální závazky, které přijali. Přesněji řečeno, každý si je vědom ujištění, které dal ústně, že NATO se nerozšíří na východ. Ale ve skutečnosti udělali pravý opak. Skutečně, legitimní obavy o bezpečnost Ruska byly ignorovány a ignorovány jsou dodnes.

Nepožadujeme pro sebe žádné zvláštní podmínky. Chápeme, že jakákoli dohoda musí brát v úvahu zájmy Ruska a všech ostatních států v euroatlantickém regionu. Klidná a stabilní situace musí být zajištěna pro každého a je nezbytná pro všechny bez výjimky.

Přesto bych rád zdůraznil, že Rusko má právě zájem na konstruktivní spolupráci a spravedlivé mezinárodní spolupráci a že to zůstává ústředním principem ruské zahraniční politiky. Doufám, že předáte tento signál vůdcům vašich států ".

Měl na mysli skutečnost, že vláda USA, která v roce 2013 plánovala nahradit největší ruskou námořní základnu, která dlouho byla na Krymu, a přeměnit ji na nová americká námořní základna, a který od roku 2011 plánoval státní převrat na Ukrajině, který skutečně provedl v únoru 2014, aby měl novou ukrajinskou vládu, která by vstoupila do NATO a umožnila Americe umístit jaderné zbraně Američanům bylo méně než deset minut daleko od jaderného útoku na Moskvu, a to navzdory opakovaným ústním slibům Michailu Gorbačovovi v roce 1990. Podle těchto slibů, pokud Sovětský svaz ukončí svou část studené války, Amerika by udělala totéž a NATO by se nerozšířilo „o palec na východ“. “ (směrem k ruským hranicím).

Pan Putin opakovaně vyjádřil politování nad tím, že Sovětský svaz souhlasil s ukončením (v roce 1991) studené války, aniž by získal pevné závazky ze strany Spojených států, že na jejich straně učiní totéž. Nicméně tento nový Putinův projev (jak skvěle poukázal velký geostrategický analytik Alexander Mercouris v toto jeho nedávné video – od 9:55) je zcela nový z Ruska:

« Rusové vlastně nikdy takto svůj postoj k expanzi NATO na východ nevyjádřili. Nikdy předtím, nikdy od konce studené války [na ruské straně – Amerika nikdy neopustila studenou válku], nebo dokonce, mimochodem, během studené války říká, že nyní trvají na tom, že skutečně existuje mezinárodní smlouva, která omezuje expanzi NATO na východ a která redukuje vojenské síly NATO.NATO v oblastech blízko ruských hranic. To, že Putin mluví tímto způsobem, je známkou rostoucí důvěry Ruska. … (18: 35) Poprvé od konce studené války [na ruské straně]jsou to Rusové, kteří kladou požadavky na Západ [americký režim a jeho satelitní státy nebo kolonie – „spojenci“]. Nyní prý chtějí právní záruky rozšíření NATO na východ [tj. blíže k hranici Ruska] přestává. Říkají, že nebudou tolerovat rozšiřování NATO do míst, jako je Ukrajina, Gruzie, Moldavsko a ostatní, a že trvají na tom, aby existovala smlouva schválená západními mocnostmi, aby se tak nestalo. Chtějí také nějakou formu smlouvy, která omezí rozmístění západních vojenských systémů v blízkosti ruských hranic. Rusové nikdy předtím tento druh žádosti nevznesli, ale nyní to dělají. ... To ukazuje na velké sebevědomí ze strany Rusů. ...Putine, v tomto projevu na ruském ministerstvu zahraničí – projev, který se podle mého názoru stane jedním z nejdůležitějších v éře studené války – bude postupně chápán jako zásadní zlom v ruské zahraniční politice . ...dokud mocnosti NATO, západní mocnosti, konečně přijmou, že Rusové mají základní bezpečnostní zájmy ve východní Evropě, a vážně nebudou jednat o jejich uznání [jako Chruščov s JFK v říjnu 1963 ohledně Kuby]. …Může to trvat pět let, deset let nebo i více. Ale nakonec se toto vyjednávání (…) uskuteční a bude uzavřena dohoda; nebo tam bude něco mnohem dramatičtějšího ".

Mercourisovo prohlášení mě přimělo přemýšlet, proč by Putin nyní, po všech těch desetiletích, kdy tak neučinil, požadoval, aby lživé sliby, které představitelé George Herberta Walkera Bushe dali Gorbačovovi a jeho představitelům, totiž že Spojené státy a jejich spojenci neučinili mají za cíl dobýt Rusko, pokud by skončil Sovětský svaz, jeho komunismus a Varšavská smlouva, kopie americké vojenské aliance, a že se NATO NErozšíří blíže k ruským hranicím. Tyto sliby se ukázaly jako lži (GHW Bush), což jasně prokázali všichni následující američtí prezidenti. PROČ by teď Putin chtěl, aby tyto lži podepsala americká vláda a její vazalské národy, když americký režim nepřetržitě lže od konce druhé světové války? Proč by teď chtěl, aby Spojené státy podepsaly tyto sliby? Je to bezcenný podpis, naprosto nedůvěryhodný, že? Podívejte se, co americký režim udělal se smlouvou START, zprostředkující smlouvou o jaderných silách, íránskou jadernou dohodou a mnoha dalšími smlouvami, které podepsal – jednostranně je zničil a jednostranně opustil dohodu na své straně. Co by se dalo získat z takového ošuntělého podpisu – podpisu národa, jehož důvěryhodnost byla tak nevyvratitelně odhalena? (Rusové nazývají Američany „neschopnými dodržet dohodu“).

Putinovou strategií je možná získat písemný dokument (ačkoli USA pravidelně ruší své mezinárodní dohody, a proto jejich „podpis“ postrádá smysl), aby následně oznámil, že pokud a až Spojené státy jednoho dne poruší to, co podepsaly (fakt že druhého signatáře následuje Rusko, pak automaticky učiní dohodu fakticky nedotknutelnou-nezrušitelnou), pak v tu chvíli plná síla ruských (a možná i čínských) jaderných sil mířících na hlavu hada (DC, NYC, Londýn, Toronto, Canberra a Izrael) budou okamžitě spuštěny. Šlo by o jaderný útok prvního úderu, neohlášený a nepředvídatelný, proti hlavě hada. Poté bude Rusko (a možná i Čína) čekat na případný protiútok (pohyby hadího těla), než zahájí druhý neohlášený jaderný útok, který zacílí a zničí všechny národy, které se zúčastnily tohoto protiútoku zahájeného zeměmi spojenými se Spojenými státy.

Pokud proto nyní požaduje sepsání slibu písemně, pak si myslím, že měl pravdu, když tvrdil, co řekl. Jaká JINÁ geostrategie ze strany ruského vůdce (a možná i čínského vůdce), který byl (tímto hadem) postaven do tak existenčně nejisté pozice, by byla skutečně relevantní?

(Říkám to s plným vědomím toho, že jakákoli třetí světová válka by způsobila a jaderná zima a ukončil by veškerý lidský život a možná i veškerý život na této planetě; americký režim však minimálně od roku 2006 plánoval takovou válku „vyhrát“; a jediný způsob, jak by Rusko a Čína mohly být schopny odradit takové šílenství, by bylo, kdyby se vydaly velmi jasnou cestou, která zahrnuje reálnou možnost zahájit jadernou fázi konfliktu. Zběsilé neokonzervativní předpoklady amerického režimu – včetně NATO – jsou o vystrašení jeho odpůrců, aby splnili imperialistické požadavky režimu. Pokud má být otrok zabit svým pánem, jeho jedinou možností – pokud nějakého má – je zabít svého pána během toho, ať už mu to zachrání život nebo ne. Pokud je to jediný způsob, jak skoncovat s imperialismem, pak se to musí udělat a strana, která provede první úder, bude na té správné straně a imperialistický protivník bude na té špatné. Otrok, který zabije svého pána, je v rámci jeho práv, protože ve vztahu pán-otrok je vždy na špatné straně. Moje další kniha, která brzy vyjde, bude na toto téma a bude se jmenovat America's Empire of Evil).

 

Zdroj: https://www.greanvillepost.com
Traduit par Avic pro Mezinárodní síť

Zdroj: Internationalnetwork.net

 

Doplňující informace:

Crashdebug.fr: Michel Collon: Ukrajina a média, jak se nenechat manipulovat?
Crashdebug.fr: Jak daleko sahá vliv firmy McKinsey ve Francii na propagaci vakcíny a zavádění Health Pass? (HLK)
Crashdebug.fr: Kdo SKUTEČNĚ vládne Francii a Evropě?
Crashdebug.fr: Evropa: "Obviňuji", Philippe de Villiers (Le Figaro)
Crashdebug.fr: Miliardy dolarů
Crashdebug.fr: Valérie Bugault: Zmizení států v březnu! (Kenza Bennis)
Crashdebug.fr: Od Nostradama po Aloise Irlmaiera. Rozhovory o proroctvích. Evropské občanské války a třetí světová válka. 2017-2033
Crashdebug.fr: Proroctví Marie Julie Jahenny La Fraudais
Crashdebug.fr: Otec Amorth: Zasvěcení Ruska ještě nebylo provedeno (brzy se stanou velké události)
Crashdebug.fr: Odhalení Padre Pia o nadcházející tragédii
Crashdebug.fr: US NIH připouští financování experimentů se ziskem funkce COVID a dává EcoHealth pět dní na nahlášení údajů (Zerohedge.com)
Crashdebug.fr: Health Pass předznamenává znamení šelmy, protože vláda přebírá kontrolu nad lidským tělem. biskup Schneider (LHK)
Crashdebug.fr: Svědectví: Otec J.-Paul Régimbald nás v roce 1983 varoval před „univerzálním spiknutím“
Crashdebug.fr: Duchovní bitva – katolický arcibiskup hovoří o hlubokém stavu, novém světovém řádu v otevřeném dopise (Waking Times)
Crashdebug.fr: *** FATIMA 1917 ***: Včerejší proroctví se dnes naplňují (NUTNO VIDĚT/Sdílet)
Crashdebug.fr: The Guardian Angel: Jak s ním mluvit, zavolat mu o pomoc, poděkovat mu

Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky