Uvažovat... dokud je ještě čas; imbecilizace lidského druhu (Brunobertez.com)

5 z 5 (3 hlasů)

Zjevně to tedy nejsem jen já, kdo má potíže se soustředěním... : ((((, velmi dobrý Billet de France Soir zprostředkovaný Brunem Bertezem, o kterém mi řekl přítel, a tak jsem vám řekl, že vložíte zpět do článku doc ​​d' Arte'Zítra všichni pitomci“ protože to všechno dobře vysvětluje endokrinních disruptorů v našem prostředí atd.

Protože DOBROVOLNĚ zaútočili na naše intelektuální obranné kapacity abychom nemohli comprendre co se děje, bránit sea TAK nám doruč svázané ruce a nohy k našemu vlády, politici, média, trhy, k průmyslníkůms naEvropa, atd. (což vysvětlí Pourquoi reklamy v televizi, rádiu atd., vezměte nás za hlubocí pitomci).

Podle toho, co jsem vám řekl, je to teď 7 let, že jsme opustili pole LOGIKA... (a definitivní dávno předtím již v roce 1988, ale byla to spíše korupce...)

A z toho, co vidím, si myslím, že už jsme DOBŘE ovlivněno, tak jak jsem ti řekl, že je DOBROVOLNÝa poté Covid Internet je také skvělý nástroj, ale není bez něj NEBEZPEČÍ, et má také své chyby...

Ani se nepouštím do tématu TV, byl to TAKÉ skvělý nástroj, jak MASIVNĚ zvednout laťku a vzdělávat lidi, vidět, co s tím udělali....

Otázkou tedy je, zda toho mají lidé ještě dost intelektuální zdroje pochopit co TO SE DĚJE a zastavit to? Jinak zbytek znáte, stal se námětem filmu 'Idiokracie', mluví se o tom v článku..., tak jsem přidal trailer ve francouzštině.

Legrační bude, až všichni tito mladí lidé dorazí k povinnostem.... Kdo bude řídit např. jaderné elektrárny atd., hm ?????

Tak zničili budoucnost lidstva za... MOC A PENÍZE!

Tady to máte... díky nim máme jasnou a výbušnou budoucnost (mimo jiné!!!!!), DĚKUJIEvropa......, DĚKUJI MÉDIA!!!!! DĚKUJI CAC 40!!!, DĚKUJI miliardářům!!!, a samozřejmě... DĚKUJI průmyslníkům!!!! (a znovu si představte, co dělají ostatní, nebudu zabíhat do detailů... vyhledávat...)

Tam ale zřejmě musíte věřit, že to nefungovalo tak, jak chtěli, a že to nestačilo (a lidé stále přemýšleli...), tak šli nejvyšší rychlostí....

přátelství

l'Amourfou...

Jedním z mých koníčků je nesoulad.

Naše společnosti se špatně přizpůsobují, protože ztrácejí kontakt s realitou, protože žijí v imbecilní imaginaci navrhované/vnucené elitami a obchodníky, protože už nejsou sexuálně frustrované sexuálním omezením, protože už nesublimují, protože přežití je delokalizováno. /subdodavatelsky, protože dělba práce přináší maximální zisk, ale dělá lidi hloupými atp.

Bruno Bertez

Teresita Dussart, pro FranceSoir

 26. července 2022 – 12:35 hodin

Mezi všemi existenčními hrozbami chybí jedna ve všech agendách. A přesto určuje budoucnost našeho druhu. Jde o celkový pokles intelektuálního koeficientu (IQ).

Na tom závisí budoucnost vědy, kultury, schopnosti rozumět světu. Shoda na tomto poklesu je nyní jednoznačná. Všechny psychometrické studie na světě ukazují pokles intelektuálního koeficientu od roku 2000. Čím vyšší je úroveň národního IQ, tím větší je pokles. Kromě psychometrických studií to dokazuje i empirie. Průměrný 14letý člověk rozumí tomu, co by pochopilo 10leté dítě narozené před rokem 1975.

Jedním z příznaků této regrese je ztráta slovní zásoby, o níž hovoří četné studie od roku 2017. Skutečným dramatem, které toto ochuzení odhalilo, je obtížnost zapamatování pro nastupující generace.

Film Idiokracii (Mike Judge, 2007) představuje z tohoto pohledu prorocké podobenství.

Scénář vypráví příběh páru s pozoruhodným IQ 130 každý, kteří čekají na reprodukci, dokud nedosáhnou všech svých profesních a materiálních cílů. Teď na to nikdy není čas. Až do dne, kdy se definitivně rozhodnou pro krok. Pak ale musí čelit biologickým hodinám jednoho a rezignaci libida druhého. Inženýrství asistované plodnosti pro ně přichází příliš pozdě.

Během této doby se sociální případy reprodukují exponenciálně a končí v souladu s kombinací dědičných vad. Všechny nejsou vhodné k vyřešení nejzákladnějších otázek pro přežití druhu, jako je řízení sběru reziduí. V této idiotizované společnosti se obezita stala normou, lidé pijí pouze slazené nápoje. Stát není schopen vyřešit jednoduché problémy, jako je zavlažování půdy nebo nakládání s rezidui. Pornografie se řadí mezi kulturu a místa rychlého sexu přebírají místa rychlého občerstvení. Elity se skládají z kontraelit. Trochu jako v současném školském systému, kde jsou špičky třídy vnímány jako poražení. Politická rozhodnutí jsou všechna fatálnější a kontraproduktivnější než jedno druhé.

Náhody s naší realitou jsou znepokojivé, ačkoli hyperplodnost chudých je klišé XX.e století. Pokles porodnosti v bohatých zemích nyní postihuje všechny společenské vrstvy. K tomu je třeba dodat, že socioekonomické třídy jen částečně korelují se sociálně-akademickou úrovní. Ale asociace chudoby a plodnosti je založena na antropologickém prameni, který má svůj raison d'être. V chudé a/nebo tradiční rodině je hlavním zdrojem člověk jako zdroj práce, moci, identity. V mnoha rozvíjejících se zemích tomu tak stále je, i když je pokles plodnosti pozorován všude. 

Někteří odborníci blízcí eugenickým tezím kvalifikují jako dysgenickou plodnost hyperreprodukci mezi „chudými lidmi“. Existence markeru genotypové odlišnosti (zděděná inteligence) však nebyla definitivně prokázána. Na druhou stranu fenotypová nebo získaná inteligence je měřitelná. A je to ta, která explodovala s pozoruhodným zlepšením kvality života, počínaje průmyslovou revolucí.

Tento kvalitativní skok u sapiens je způsoben Flynnovým efektem, pojmenovaným po novozélandském ekonomovi Jamesi Flynnovi. Jde o neustálé zvyšování intelektuálního koeficientu díky spojení potravinové bezpečnosti, přístupu ke vzdělání a obecně klimatu příznivého pro rozvoj kognitivních funkcí.

Vstup do 1959. století znamená pro rozvoj lidské inteligence překážku. V Dánsku, kde se IQ branců zaznamenává od roku 1959, bylo pozorováno, že mezi lety 1989 a 3 vzrostlo o 1989 body za desetiletí. Mezi lety 1998 a 1,6 však toto stejné IQ znamenalo první regresi a prakticky snížilo jeho progresi na polovinu na +1998 bodu. Od roku 2,7 je pokles -XNUMX za dekádu. Tato studie a další se shodují na faktu, že Flynnův efekt je rozložen. Prosperující společnosti ustoupily ve velmi krátké době nedobrovolné dynamice.

Imbecilizace by byla multifaktoriální.

Role endokrinologických disruptorů způsobuje neurologické účinky. Je to dokázáno. Masivnost těžkých kovů v potravinách včetně biopotravin, vdechovaný vzduch způsobuje onemocnění mozku. V bohatých společnostech by také byly instalovány matrice chování, jako je zpoždění vstupu do dospělého života mizením rituálů průchodu a celá řada psychologizujících předpisů spočívajících v prodloužení doby „dětství“. Stručně řečeno, celá forma vzdělávání orientovaná na regresi produkující strukturální formu zrání, a tedy intelektuální retardace.

A pak je tu shoda s poklesem lidské inteligence doprovázeným přenosem jejích dovedností na inteligenci stroje. Uvěznění lidí v roce 2020 bude znamenat zrušení omezení umělé inteligence. To, co zbylo z mentálních operací, které stále měli na starosti lidé, mu bylo odebráno.

Jedna funkce mezi ostatními, základní, je mrtvá. GPS „vypíná části mozku“, popisuje studie z University College of London (UCL), kterou zveřejnila Nature Communications dne 21. března 2017. Nicholas Carr, odborník na informační technologie, tvrdí, že ve své knize uvádí „ vše, co internet dělá s vaším mozkem "(Mělčiny: co internet dělá s našimi mozky, Norton & Company Publishing, 2020). K tomu je třeba přidat hypnotický účinek návykových nástrojů, jako jsou řetězy streaming, záměna fikce a reality, pokles schopnosti koncentrace při čtení atp. Bylo by velmi geniální myslet si, že to vše nezpůsobuje evoluční jizvy.

Tváří v tvář takovému bušení lidského mozku by škola měla být pevností.

Ale to se nepočítalo s dvouletou dezercí nebo polodezercí kvůli vězení. Dalo se doufat, že děti z rozvíjejících se zemí, méně vystavené spotřebě technologických nástrojů, představují rezervoár nepoškozených mozků. Ale politika zbídačování tím prošla. V únoru 2021 a zpráva světové banky diagnostikováno: Covid krize zhoršuje rostoucí ceny výživy pro nejchudší lidi světa. »« V průběhu minulého roku Covid-19 odzbrojil ekonomickou, zdravotní a potravinovou bezpečnost a uvrhl 150 milionů lidí do extrémní chudoby. “, umíme číst. Covid-19 musíme chápat nikoli virus jako takový, ale nezodpovědná opatření, k jejichž implementaci posloužil.   

Měsíc předtím a zpráva od stejné organizace kvantifikovala náklady na předčasné ukončování školní docházky jako podíl HDP pro chudé země. Zpráva, která z hlediska osvěty neprospěla více: " Kvůli učebním procesům a nárůstu předčasného ukončování školní docházky tato generace studentů přijde o miliardu eur v příjmu, víceméně 10 % celosvětového HDP, a země budou padat, aniž by to dohnaly. snížení učební chudoby s rizikem možného zvýšení chudoby o 63 %. »

Learning Poverty je statistický nástroj vyvinutý organizací UNESCO k měření úrovně negramotnosti v zemích se středními a nízkými příjmy. A zprávy nejsou dobré. Carlos Felipe Jaramillo, viceprezident Světové banky pro Latinskou Ameriku, loni 3. června odhadl, že krize vzdělávání v Latinské Americe je bezprecedentní: příští generace. bude méně produktivní a bude mít méně příležitostí ". Podle UNESCO ztratily děti v Latinské Americe v průměru 1,8 školní docházky za rok. V některých zemích, jako je Panama, kde byla škola uzavřena od března 2020 do roku 2022, více než 20 % studentů nadobro opustilo lavice. To jsou stovky milionů nových chudých, s epigenetickým efektem jako bonusem.

Chiméry posledních dvou dekád se vyznačují především popíráním evoluční tvárnosti lidského druhu, jako u kteréhokoli jiného živočišného druhu. Hormony jsou například legálně podávány pubescentním nebo předpubertálním dětem k normalizaci možné genderové dysforie v kontextu, kdy jsou účinky způsobené endokrinologickými disruptory předmětem bohaté vědecké literatury.

Ve stejném duchu, ponořeni do myšlenky, že identita je spojena s vnímáním sebe sama, je nemožné položit si otázku o úloze těchto endokrinologických disruptorů, do nichž jsme byli po celá desetiletí ponořeni, čelíme rostoucímu syndromu sexuální lhostejnosti. 

Ke všem těmto faktorům se přidává normalizace užívání konopí. Všechny studie o tetrahydrokanabinolu (THC) však prokazují nevratné poškození mozku, navíc podporují některá psychiatrická onemocnění, včetně schizofrenie. O to znepokojivější je její legalizace a doprovodná společensky legitimizační kampaň.

Tato asociace hlouposti a šílenství je známkou idiokracie, krutosti a špatnosti, které nepodléhají žádné morální sankci. Naopak. Jsou povzbuzováni. Trochu jako ta amatérská videa, která kolují po sociálních sítích, na kterých puberťáci zmlátili jednoho ze spolužáků a zdaleka se za zbabělý čin nestyděli, dávají to na své sociální sítě.

La zrušit kulturue, ponižování odlišných myslitelů je stejného řádu násilí. 

Občanství se pohybuje ve vesmíru velmi chudých signifikantů, které striktně ovlivňují jeho zábavně vzrušující funkci. Například v Libanonu v roce 2019, před uzamčením, vyšly miliony mladých lidí do ulic, aby protestovaly proti vládě, protože stát chtěl uložit platbu ve výši 20 centů za používání WhatsApp. Nikdy v historii korupce v Libanonu se takové demonstrace nekonaly.

Signifikátor a slova, která to říkají.

Ve Španělsku byla v roce 2019 udělena Národní cena Ministerstva kultury a sportu autorce Cristině Moralesové za knihu Snadné čtení. Na Západě se hlavní noviny od 90. let rozhodly pro psaní „easy“. Žádná "složitá" slova, nuance je považována za bombastickou. Realita nepřichází s šedou. Složitost světa podléhá instalovanému vyprávění. Krátké věty jsou nutností. Je to vláda intelektuální demagogie.

Imbecilizace je hrozbou pro demokracii.

Instalace sofismu je již pozorovatelná při zvládání krizí, krizí samotných vytvořených politickým štábem katastrofální kvality. Do roku 2050 bude průměrný globální intelektuální koeficient kolem 80. Nebudete muset čekat jako ve filmu Idiokracii Mike Judge z roku 2505, aby se toto sci-fi stalo realitou. Odloženo na XXe století by 80 IQ bylo lehkou formou mentální retardace. Scénář, který Darwin ani Alexis de Tocqueville nemohli předvídat.

 

Prameny): Brunobertez.com přes Twitter!

 

Doplňující informace:

Crashdebug.fr: agenda 21
Crashdebug.fr: Pod palbou vln
Crashdebug.fr: Hra o peníze

Atd...., atd.... K dispozici máte 14.000 XNUMX článků a dokumentů, prostě nemůžeme dát vše pokaždé, prostudujte si další informace pod články.

bratrsky

f.


Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky