Philippe De Villiers potvrzuje korupci médií ze strany politiků a velezradu globalizovaných elit...

4.8 z 5 (12 hlasů)

Politik se rozhodl říct pravdu... právě proto, že už není v obvodu.

de_villiers_05_10_2015.jpg

Je třeba si zapamatovat tuto pasáž: „Viděl jsem, jak se za malými lžemi a velkými lháři rýsuje velezrada, vážím svá slova. Velezrada těch, z francouzských globalizovaných elit, kteří opustili Francii a zranili její duši, to jest řekněme ti, kteří měli zájem, zejména postnárodní podniky, na demolici, bourání hranic, států, národů. ti, kteří podle ideologie chtěli nového člověka, kočovný člověk, udělat kočovným člověkem, odpoutat se od svých tělesných domovin, od svých virových připoutaností, bez země nebo sexu a se kterými lze manipulovat jako s nutkavým konzumentem. Tedy vykořeněný kočovný muž. "Děkuji za tento okamžik pravdy, lépe pozdě než nikdy, jak se říká." Fawkes

  "Byl jsem politik. Už jím nejsem. Moje slovo je svobodné. Do politiky jsem vstoupil tak, že jsem vstoupil. A vyšel jsem z ní s odporem."

Katastrofu už nelze napravit. Všude se mezi Francouzi zvedá pocit vyvlastnění. Vstoupili jsme do doby, kdy podvod již nemá žádný zdroj ani rezervu. Politická třída zažije chaos. Už není třeba přijímat žádná opatření ani nikoho, kdo by šetřil. Francouzi to potřebují vědět. Podle svědomí jsem usoudil, že nastal čas říct, co jsem viděl. »

Velezrada globalizovaných elit:

Odhalení toho, jak se zrodilo „ministerstvo národní identity“ Nicolase Sarkozyho:

Philippe De Villiers odhaluje, jak politici korumpují průzkumy a média:

 

Zdroj: Fawkes-news.blogspot.de

Doplňující informace:

 


Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Koníčky

Vincent Crouzet, podkopává ho to

Čtěte více ...

Přátelské stránky