McKinsey: Kabinet, který rozhoduje o našich životech? (Média)

To není samo o sobě překvapivé, když víte, jak Francie je historicky podřízena Washingtonu skrzEvropská unie,

Ale je to skutečný skandál, porušení demokracie, kdo hlasoval pro soukromé společnosti, jako je kabinet Mc Kinseyho, aby rozhodly o postupu vlády a opatřeních uvalených na Francouze? To jsou tak neschopní? A k jakým výsledkům? Viděli jsme fiasko posledního očkování, zatímco jim platíme majlant.

McKinsey: Kabinet, který rozhoduje o našich životech?

Začátkem ledna, objevili jsme že některé oblasti očkovací strategie zavedené vládou byly svěřeny poradenským firmám. Od března proto podepsalo ministerstvo zdravotnictví 28 smluv s půl tuctem soukromých firem, aby mu radily se správou masek, logistikou, testy, vakcínami – tedy s rozpočtem více než 11 milionů eur, včetně 4 milionů jen pro Američany z McKinsey. Oceňte rovnováhu mezi náklady a efektivitou...

Opozice nevzlétají, poukazující na ztrátu suverenity, nekompetentnost vlády, bankrot našich správ atd. Je výjimečné, že stát zadává mise těmto poradenským firmám, jejichž klienty jsou především soukromé společnosti?

Ve skutečnosti nejde o žádnou novinku, zejména v oblasti zdraví. Podle webu Politicko, francouzská administrativa od října 575 zveřejnila nejméně 2018 smluv s poradenskými firmami: pomoc v boji s epidemií, vypracování plánů hospodářské obnovy nebo doporučení v oblasti klimatického práva.

Francie využívá poradenství od konce 80. let; ale za Sarkozyho bude tato pomoc masivní, zejména k organizaci reformy státu (podle anekdoty generální ředitel Modernizace státu v době RGPP François-Daniel Migeon pocházel sám z McKinsey).

Pro firmu jako je McKinsey stále představují smlouvy s veřejnými institucemi nebo mezinárodními organizacemi 1/5 své činnosti. Oblasti jako vzdělávání a zdraví jsou považovány za obchodní příležitosti, které je třeba využít. Konzultační firmy, počínaje BCG (Boston Consulting Group) a McKinsey, sehrály významnou roli za posledních 15 let při restrukturalizaci nemocnic a jejich přizpůsobení neoliberálním finančním a manažerským standardům.

Shrňme to: firmy, které podporovaly politiku úspor, snižování počtu pracovních míst ve státní správě, likvidaci veřejných služeb, se nyní cítí být pověřeny posláním odstranit vzniklé nedostatky. To vše za přemrštěné ceny a výsledky nemusí být nutně lepší než ty, které mohl získat starý dobrý státní úředník.

McKinsey, přezdívaná „firma“, je největší, nejdražší a nejuznávanější z těchto strategických poradenských firem. Její konzultanti spolupracují s managementem největších společností na změně strategie řízení, úspěšné akvizici nebo restrukturalizaci pobočky. Rekrutuje ty nejlepší, absolventy nejprestižnějších amerických univerzit nebo zahlédnuté v jiných nadnárodních společnostech. Naopak značný počet skvělých vůdců pochází z McKinsey. O firmě mluvíme jako o „CEO továrna".

Její konzultanti jsou tak dobře začleněni do sítí vrcholových manažerů a vyšších státních úředníků, že si člověk někdy klade otázku, kde jsou hranice mezi subjekty a mezi misemi (viz. nedávný průzkum světa o úzkých vazbách mezi McKinsey a Macronie). Pro strategickou poradenskou firmu je spolupráce se státem, byť zdarma nebo „pro bono“, investicí. Pro firmu je to především „reputační záležitost“ a především samozřejmě prostředek, jak kultivovat síť a připravit se na budoucí pantufláže a retro pantufláže, celou tu cirkulaci soukromých/veřejných elit.

Není proto divu, že, jak tvrdí vláda, „přišli nabídnout své služby“: využívají krizí, pohlcují se právními transformacemi atd. je součástí DNA společnosti McKinsey. Když v roce 1933 v USA Glass-Steagallův zákon zakazuje investičním bankéřům financujícím společnost radit jejím manažerům, Marvin Bower (budoucí ředitel McKinsey) měl nápad vykonávat tuto funkci. Přeměnil McKinsey, tehdy skromnou manažerskou poradenskou společnost založenou v roce 1926, na strategickou poradenskou firmu, která se stala „La Firme“, číslem 1 v tomto sektoru.

Konzultační průmysl nabude nejen kapitálového významu v USA, ale bude od 60. let také exportován. Tyto firmy tu a tam shromažďují osvědčené postupy, formalizují je a poté exportují tyto nové doktríny, které hrají hybnou roli v globalizaci. McKinsey má např z velké části přispěl k distribuci evropským společnostem standard organizace "M forma“, nebo vícedílná forma.

Jak vysvětluje výzkumnice Marie-Laure Djelic ve svém článku „Banyánový strom globalizace. McKinsey a vzestup poradenského průmyslu“, tvrdí McKinsey velmi brzy na vědeckém přístupu:

„Pokud je management vědou, stává se univerzálním – a tedy globálním. McKinsey si tedy může legitimně nárokovat roli experta jak v Ermitážním muzeu v Petrohradu nebo u World Wildlife Fund (dva „pro-bono“ klienti McKinsey), tak i v soukromé společnosti v Illinois. V tomto smyslu a velmi hlubokým způsobem je poradenský průmysl vektorem globalizace, což je určitým způsobem vepsáno do samotné povahy jeho vědecké strategie.

Je McKinsey firmou, která ovládá svět, jak bylo napsáno v titulku? Marianne ? Oficiálně poradenské firmy nezasahují do rozhodování o veřejné politice. Poskytují spíše odborné znalosti v oblasti logistiky, správy dat a mezinárodních srovnání. Jednou z hypotéz je, že využití externí firmy umožňuje managementu společnosti obejít vlastní byrokracii a odstranit zavedené postupy. Totéž platí pro vládu, která by chtěla dělat reformy obcházení části své vyšší státní služby.

Sítě firmy se zdají být rozlehlé. Člověk je v pokušení přirovnat to k chobotnici jako v konspiračních diagramech nebo propagandistických karikaturách. Ale obrázek není vhodný, protože naznačuje, že vše řídí jediná myslící hlava. Lepší metafora by byla ta banyánový strom. A tím je bývalý ředitel McKinsey Rajat Gupta. kdo to používá. Větve tohoto stromu se vrhají zpět do země, vytvářejí kořeny, které dávají nové kmeny, čímž se zvětšuje plocha stromu. Největší, který se nachází v Indii, se sám rozkládá na ploše 19 000 m2.

McKinsey otevírá kanceláře po celém světě, které se stejně jako větve banyánového stromu stanou kmeny, které šíří tuto neoliberální kulturu: buď přímo, prostřednictvím obchodního poradenství, nebo nepřímo šířením svých zaměstnanců, kteří budou zastávat soukromé manažerské pozice, nebo veřejné. Tyto nové větve dávají nové kmeny a tak dále...  

 

Prameny): Youtube.com & Lemediatv.fr

 

Doplňující informace:

Crashdebug.fr: Miliardy dolarů
Crashdebug.fr: Evropa, hračka USA...

Nejnovější články

Přátelské stránky