Veřejnému mínění dominuje egregor (Pascal Roussel)

S potěšením vám nabízím tento příspěvek od Pascala Roussela, jednoho z veteránských hostů tohoto blogu…

Pascal Roussel je vedoucím oddělení v rámci oddělení finančních rizik ve velké bance se sídlem v Lucembursku.
 
Více informací o něm a knize, kterou zveřejnil na svém blogu www.pascalroussel.net
 
OB

Poznámka: Rád bych dodal, že egregor může být pozitivní nebo negativní. Jak jsem navrhl, musíme se jen sjednotit v modlitbě, abychom čelili negativnímu egregoru.

egregore_22_08_2014.jpg
August Landmesser (1910-1944; wikipedie en fr, a tady en anglais), pracovník arzenálu Blohm & Voss v
Hamburk, který odmítl provést nacistický pozdrav během námořní inaugurace cvičného plavidla,
Horst Wessel, 13. června 1936

I když někteří pravděpodobně poslouchají skrytou agendu nebo se jiní neodvažují vyčnívat, je úžasné vidět, že novináři nebo politici, kteří jsou a priori inteligentní, vyrovnaní, kultivovaní a upřímní, se uzavírají do jedinečné čtecí mřížky. A odtud můžeme jen stěží vinit drtivou většinu populace za to, že se ocitla se stejnými klapkami na očích jako mínění.

Člověk by se mohl divit, zda v Evropě a ve Spojených státech nejsou politický svět a hlavní média, která se zabývají finančními nebo geopolitickými otázkami, společně pod zhoubným vlivem egregore („koncept označující skupinového ducha, autonomní psychickou entitu nebo sílu produkovanou a ovlivňovanou touhami a emocemi několika jedinců spojených do společného cíle. Tato živá síla by pak fungovala jako autonomní entita“)? Pozice atlantismu pak tlačí další země k radikalizaci.

Historie však ukázala, že veřejné mínění ovládané stejným skupinovým duchem se může rychle ocitnout konfrontováno s válkou, kterou nechtělo.

Americký stát je de facto řízen CIA a lobby, z nichž nejsilnější je vojensko-průmyslový komplex, který představuje enormní počet pracovních míst a těžce zatěžuje americké hospodářství (1). I když je strategie, jak se tam dostat, vágní, zůstává americkým přáním vytvořit unipolární svět, který bude reagovat především na specifické zájmy jediné supervelmoci, Spojených států. Tato touha, jakkoli stará, se jeví stále více šokující, protože viditelná americká politika se stále více vzdaluje demokratickým hodnotám a svobodě, kterou americký národ již dlouho ztělesňuje. Pro mnoho evropských vůdců nebo tvůrců veřejného mínění, jejichž postavení a příjmy víceméně závisí na jejich věrnosti americkému státu, je stále obtížnější prezentovat Ameriku jako supervelmoc, která chce pracovat pro obecné dobro ve světě. Jak dlouho si Spojené státy udrží svou přitažlivou moc nad mnoha mladými lidmi?

V souladu s filozofií „co je dobré pro Ameriku, musí být nutně dobré pro zbytek světa“, v roce 1997 velmi vlivný Zbigniew Brzezinski (bývalý poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických) doporučil nenechat Ukrajinu pod vlivem Rusko. Podle tohoto politologa by bez Ukrajiny Rusko nikdy nemohlo vést euroasijské impérium a znepokojovat tak globální nadvládu Spojených států (2). Z toho plynou stovky milionů dolarů přímo či nepřímo placených Spojenými státy na podporu ultranacionalistů na Ukrajině (včetně neofašistů), rozdmýchávání radikální nenávisti vůči Rusku a tlačení současného ukrajinského prezidenta k válce proti části jeho populace. V tomto příspěvku není třeba zabíhat do fází ukrajinského konfliktu, tato fakta jsou široce podrobně vysvětlena na vynikajícím blogu Oliviera Berruyera. (3)

Putin samozřejmě není světec, ale ti, kteří se snaží mít objektivnější vizi, kteří chtějí projevit empatii k nepřátelským táborům, kteří chtějí rozporuplné debaty, aby pochopili různé úhly pohledu, jsou marginalizováni. Případ sestřelení letadla MH17 nad válečnou zónou na Ukrajině (a ať už jsou viníci kdokoli, doufám, že to byla jen tragická chyba) je významný: velmi rychle a bez sebemenšího důkazu atlanticistická média a političtí vůdci označili Rusko jako spoluzodpovědné. Alternativní verze (4), ačkoli stojí za pozornost, jsou ignorovány, a i kdyby se jednoho dne ukázaly jako pravdivé, můžeme se obávat, že velká média o nich nikdy nebudou informovat. Egregor je tak silný, že se zdá, že nic nedokáže zastavit eskalaci, označil Rusko za nepřítele, kterého je třeba porazit, a chce urychlení světového nepořádku.

A přitom mnohé důvěryhodné osobnosti marně bijí na poplach (5), ale nic nepomáhá.

Extrémní křehkost finančního světa

Co dělá egregor ještě nebezpečnějším, je to, že roste v době, kdy globální finanční systém nikdy nebyl křehčí. Rizika ruptur jsou velmi reálná, i když centrální banky a veřejné orgány chtějí být uklidňující.

Jaime Caruana, generální ředitel BIS (centrální banka centrálních bank se sídlem v Basileji) se obává „Lehmana“ kvůli prudce rostoucímu dluhu po celém světě a říká, že investoři při snaze o návratnost ignorují vyhlídky na nižší úrokové sazby. (6)

Maximilian Zimmerer, Chief Investment Officer Allianz (největší pojišťovna v Evropě), prohlašuje, že „nic není vyřešeno a všichni to vědí“. (7)

Oficiální varování tohoto druhu bychom mohli násobit, protože daleko od iluze burzovních výkonů (8) stačí škrábnout se trochu pod povrch, abychom pochopili, co tyto vysoké postavy ve finančním světě trápí. Citujme neúplně a neuspořádaně:

 • I když od zhroucení Bretton Woods svět již zažil bankovní krize a státní bankroty, současná situace je jedinečná (9), protože finanční a ekonomický svět nikdy nebyl tak vzájemně závislý, nikdy nebyl dluh na globální úrovni tak vysoké, „stínové bankovnictví“ nebylo nikdy tak důležité (10), deriváty nikdy neupevnily globální finanční instituce do této míry, nikdy nebyly naše ekonomiky tak závislé na plynu, ropě a elektřině, ekonomickí a finanční rozhodovací činitelé nikdy nezakládali jejich rozhodnutí v tomto rozsahu na matematických modelech, které jsou nevhodné vzhledem k množství proměnných, které vstupují do hry.
 • Ve Spojených státech pozorujeme neustálý pokles míry participace aktivního obyvatelstva na trhu práce, akciový trh dosahuje vrcholů především proto, že firmy odkupují zpět své vlastní akcie (a některé si na to i masivně půjčují) (11) , akcie pojištění pro případ havárie trhu je stále dražší (12), střední třídy dokonce opouštějí „nízkonákladové“ podniky (13), 70 % Američanů si myslí, že krize ještě neskončila nebo že to nejhorší už je za námi. ), tržby společnosti Caterpillar, která dobře reprezentuje reálnou ekonomiku, neustále klesají (14), bublina studentských půjček se stále nafukuje (15), kromě několika málo mezer v komerčních nebo soukromých nemovitostech nedochází k žádnému vážnému oživení (16) a dokonce i investice na trhu s nájemním bydlením, které do značné míry přispěly ke zmírnění pádu (17), vykazují známky slabosti (ano, od roku 18 investoři vědí, že Američan bez příjmu nemůže splácet hypotéku, ale nyní zjišťují, že je stejně neschopný platit nájem!) (2008), americká vláda nejeví známky odvykání od své závislosti na dluhu (18), západní pobřeží zasáhlo katastrofální sucho (19), překvapivě (!) subprime půjčky na automobily, které přispěly k vytvoření iluze oživení amerického automobilového trhu, vykazují známky slabosti (20), Fed, který musí mít podezření, že budoucnost není tak růžová, jak chce, aby lidé věřili, se chystá uvalit omezení na výběry peněz z některých dluhopisových fondů (21) atd.
 • V Číně existuje hlavně 6 základních oblastí, které vzbuzují velmi vážné obavy: největší úvěrová bublina na světě (23), astronomická bublina s nemovitostmi, díky níž by Dubaj byla zelená závistí (23a) a Spojené státy americké. (24), kolosální význam stínového bankovnictví se všemi jeho excesy, ilustrovaný například posledním skandálem mnohonásobného opětovného použití zásob surovin k zajištění několika různých úvěrů (25), přání Číny rozšířit svou námořní zónu vlivu (26). 28), skutečný stav čínské ekonomiky, která je mnohem horší, než se zdá (29), permanentní manipulace s oficiálními statistikami (XNUMX) atd.
 • Situace v Evropě je asi čtenářům dobře známá, takže nemá smysl dělat dlouhý seznam toho, co se nedaří. Německo (30), Itálie (31) atd., situace je křehká. J. Stark, bývalý viceprezident německé centrální banky, loni v květnu prohlásil, že současný ekonomický systém je čirou fikcí (32)! Jako příklad jednoduše uveďme nedávnou rezignaci, po níž následovalo znárodnění „dobrých zbývajících kusů“ první portugalské banky, a to vše během jednoho víkendu (33). Suverénní sazby jsou v tuto chvíli ultra nízké, štědře rozdělované peníze centrální banky se musí k něčemu hodit. Státní cenné papíry navíc nabízejí mnoho výhod: není třeba dávat kapitál do rezervy k jejich držení, jsou často velmi likvidní a představují velmi dobré zajištění ve finančním světě, který se potýká s nedostatkem zajištění. Na konci října Evropská centrální banka (ECB) dokončí analýzu kvality aktiv 130 bank (34). Toto cvičení samozřejmě velmi závisí na dobré vůli auditovaných bank, ale proslýchá se, že tentokrát výsledky nebudou tak růžové...
  Zůstatky účtů Target 2 u ECB (35) (na této úrovni, pokud nemluvíme o clearingovém centru) svědčí o nedůvěře v mezibankovní sektor.
 • V Jižní Americe si můžeme položit otázku, jaký bude dopad a riziko nákazy spojené s platební neschopnosti Argentiny a rozvíjející se hyperinflací? (36)
 • Status dolaru jako světové rezervní měny je stále více pod útokem (37)
 • Ebola: nebezpečí, které se potenciálně může stát velmi vážným (38)
 • Celosvětově ceny potravin opět začaly růst (39)
 • Index Baltic Dry (40), který odráží mezinárodní námořní obchod, od začátku roku nadále klesá


pr2.png

Co dělat ?

Tváří v tvář tomuto katalogu hrůz (41) mi připadá zřejmé, že můžeme všechno ztratit tím, že necháme egregor narůst do té míry, že nás dovede k ozbrojenému střetu s Ruskem. Je jasné, že všechny moderní techniky manipulace s názorem (strategie šoku, sociální učení, výroba souhlasu, tittytainment, ovládání mysli, virtualismus, budování reality, negativní management atd.) plně fungují, aby tento egregor vyživovaly a postupně nás vedly k chaosu (42). Neobhajuji však násilnou revoluci, ale spíše potřebu být informován, nepodlehnout lehkosti konformismu a nebát se zaujmout stanovisko.

Mým cílem není čtenáře děsit nebo deprimovat, ale varovat je. Pokud jde o mě, jsem přesvědčen, že po přepracování systému se naskytne mnoho dobrých příležitostí.

Názory vyjádřené v tomto příspěvku jsou OSOBNÍ a nemusí nutně představovat názory mého zaměstnavatele. Použité zdroje jsou často anglicky mluvící, protože angličtina je jazykem globálních financí.

Pascal Roussel dne 8. srpna 2014

================================================== ============================

Zdroje

1) V roce 2013 se rozpočet na obranu USA (640 miliard USD) rovnal kombinovanému rozpočtu Číny, Ruska, Saúdské Arábie, Francie, Velké Británie, Německa, Japonska, Indie a Jižní Koreje (uvedeno vzestupně). Přečtěte si článek na Wikipedii ENG FR

„Kdo koho drží ve Washingtonu? Zbytečná otázka, zastaralá otázka…“  Defensa.org

2) Skutečný důvod, proč se Spojené státy tolik starají o Ukrajinu, zatímco se nestarají o Ukrajince, generál (2S) a obchodní vedoucí Jean-Bernard Pinatel FR

3) http://www.les-crises.fr/category/crise-politique/

4) Flight 17 Shoot-Down Scénario Shifts od Roberta Parryho ENG FR

Důkazy jsou nyní přesvědčivé: Dvě ukrajinské vládní stíhačky sestřelily MH17 Malaysian Airlines od Erica Zuesse

5) Uveďme některé profesory, novináře, diplomaty a finanční experty: Stephena F. Cohena a Johna Mearsheimera, Roberta Parryho, Simon Jenkins,Chris Martenson, Pierre Maillart, V. Fedorovský, neil clark, MK Bhadrakumar, Nouriel Roubini, Kyle Bass, Hugo Salinas Price, Charles Nenner, James Dines, Jim Rogers, David Stockman, Marc Faber, Jim Rickards, Paul Craig Roberts, Martin Armstrong, Larry Edelson, Gerald Celente atd. (neúplný seznam). Přečtěte si například Špičkoví finanční experti říkají, že se blíží 3. světová válka... Pokud ji nezastavíme ou Obama by měl vydat ukrajinské důkazy ou USA musí přestat zasahovat do rusko-ukrajinské politiky

6) http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/10965052/Bank-for-International-Settlements-fears-fresh-Lehman-crisis-from-worldwide-debt-surge.html

7) http://www.zerohedge.com/news/2014-07-11/ceo-europes-largest-insurer-pops-utopia-bubble-nothing-solved-and-everybody-knows-it

8) Zimbabwský akciový trh vzrostl od března 12.000 do března 2006 o 2007 1700 %, zatímco zemi v té době zasáhla inflace ve výši 7 XNUMX %, tedy XNUMXkrát méně než růst akciového trhu. To vše proto, abychom řekli, že výkonnost akciového trhu se někdy vysvětluje mnohem více tvorbou peněz než „ekonomickým oživením“…

9) Dluh: Osm důvodů, tentokrát je to jinak ENG

10) Téměř 71.000 2012 miliard dolarů bylo v roce XNUMX zpracováno „stínovým bankovnictvím“. Stínové finance představují úvěrové zprostředkovatele zahrnující subjekty a činnosti mimo běžný bankovní systém (např. subjekty, které zprostředkovávají nebo distribuují úvěry, ale nepřijímají vklady a nejsou regulovány jako banky , fondy (soukromý kapitál, hedgeové fondy, investiční fondy a další peněžní fondy), pojišťovny poskytující úvěrové záruky a konečně specifické investiční nebo finanční nástroje. http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_131114.pdf

11) Další práce uvnitř Wall Street?: Zpětné odkupy akcií prováděné v temných bazénech ou  Zde je záhadný a zcela nevybíravý kupec akcií v prvním čtvrtletí

12) Stratég varuje SKEW „Bliká velký varovný signál pro akcie“

13) Walmart Misses Across the Board, Guides Lower: Vinu za to může počasí, Obamacare a daně ou Když si Američané nemohou dovolit kupovat dolarová jídla McDonalds po dobu 9 měsíců v řadě

14) 7 z 10 Američanů věří, že krize ještě neskončila nebo to nejhorší teprve přijde: 52 % si nemůže dovolit své domovy

15) Maloobchodní tržby Caterpillar klesly o 13 %, nejvíce od února 2010; Odmítat po dobu 17 po sobě jdoucích měsíců ou Prodejní kráter Caterpillar Asia o 30 % – Společnost hlásí nejslabší úsek globální poptávky od pádu Lehman

16) Proč studentské půjčky drtí oživení bydlení v 1 grafu

17) Důvěra stavitelů domů klesá na 12měsíční minima ou Průměrné náklady na nový domov jsou 6násobek středního příjmu (historicky 3); Prodej nejdražších 1 % domů prudce stoupá (dolů 99 % dolů) ou „Trh neexistuje“ – One World Trade Center snižuje požadované nájemné o 10 % ou Deja Vu All Over Again: Fannie, Freddie by potřeboval další pomoc ve výši 190 miliard dolarů, až věci půjdou na jih

18) „Na trhu s bydlením není všechno v pořádku“, protože všichni kupující v hotovosti se za poslední rok zdvojnásobili a dosáhli rekordního maxima ou Bydlení začíná, umožňuje rozbít očekávání na prudký nárůst nájemních staveb

19) USA jsou v bankrotu: 89.5 bilionu dolarů v pasivech USA vs. Čistá hodnota domácnosti ve výši 82 bilionů dolarů a rozdíl roste

20) 20 příznaků, že strašné sucho na západě USA začíná být katastrofální

21) Tříletý boom půjček kupcům aut s nekvalitními úvěry, který pomohl posunout prodeje aut na šestileté maximum, začíná vykazovat známky přehřívání.

22) Snaží se Fed vyvolat paniku „Bond Run“? Ano... Vlastními slovy

23) V roce 2008 byla velikost čínského bankovního sektoru kolem 10.000 bilionů USD, na začátku roku 2014 to bylo kolem 25.000 bilionů USD. Tento nárůst o 15.000 XNUMX miliard během několika let představuje celý americký bankovní sektor, který byl vybudován za století! Přečtěte si také  Žádné peníze dolů hypotéky Další známka obrovské úvěrové bubliny v Číně, Čína zahájí vlastní kvantitativní uvolňování ou Jak se Asie topí v dluzích  ou Čínské společnosti vydávají více dluhopisů než americké ou Špatných plátců je stále více

23a) http://www.zerohedge.com/news/2014-06-17/londons-whopping-187-home-price-surge-means-uks-housing-bubble-slams-chinas

24) Viz např replika zcela prázdného Manhattanu, největší nákupní centrum na světě prázdné, bezpočet měst duchů, alarmující prohlášení velkých čínských promotérů, kolikrát ještě stát přijde na pomoc velkým developerům ? Goldman & Sachs je ohledně čínských nemovitostí pesimistický, dokonce i čínská centrální banka připouští, že existuje problém, 52 milionů prázdných domů!, stavební povolení na podzim,

25) vidět, jak si několik různých věřitelů představuje, že by svůj úvěr zajistili zásobou surovin (kovy, bavlna, drahé kovy atd.), když aniž by o tom věděli, všichni obdrželi stejné zásoby jako zástavu a viděli, že jde o běžné cvičit číst zde et zde et icjá a zde et zde et zde et zde et zde et zde

26) Chcete-li si připomenout historii napětí loňského května mezi Čínou a Vietnamem, přečtěte si zde et zde et zde et zde et zde et zde et zde

28) 11 znepokojivých grafů o čínské ekonomice

29) Podívejte se například, jak se uměle nafukuje export

30) Přicházející velké zpomalení v Německu – jak to hrát

31) Itálie se dostává do recese a konce demokracie

32) Bývalý viceprezident Bundesbank doporučuje zlato, říká, že současný ekonomický systém je „čistá fikce“

33) http://www.les-crises.fr/sauvetage-de-banco-espirito-santo-quelques-enseignements-pour-la-zone-euro-par-jean-michel-naulot/

34) http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html

35) http://www.eurocrisismonitor.com/

36) http://www.zerohedge.com/news/2014-08-04/argentina-default-minor-real-problem-much-worse

37) Často čteme zavádějící argument, že kontrakty na suroviny fakturované stále častěji v jiných měnách než v dolaru jsou známkou konce dolaru. Zde však není nic nového, není to proto, že by se ceny surovin běžně zobrazovaly v dolarech, vždy se platilo v dolarech. V případě potřeby je možné měny mezi sebou směnit. Zítra bychom se mohli rozhodnout zobrazovat ceny komodit ve švýcarských francích (například) a nic by to nezměnilo. Skutečné známky ztráty vlivu dolaru jsou spíše začátkem nová rozvojová banka BRICS nebo rostoucí role jüanu na mezinárodních trzích (čtěte Ceci et Ceci et Ceci et Ceci). Upozorňujeme, že Čína si bude muset vybrat mezi současným (měkkým) navázáním na USD nebo režimem plovoucího směnného kurzu, pokud chce, aby její měna byla volně používána po celém světě. A tato volba nezůstane bez následků pro její podniky.

38) Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila „nouzovou situaci v oblasti veřejného zdraví globálního významu“. http://www.bbc.com/news/health-28673380

39) Pod vlivem spekulací a sucha na východním pobřeží USA a v Brazílii čt Ceci ou Ceci ou Ceci

40) http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND

41) Pokud jde o dobré zprávy, odkazuji čtenáře na hlavní tradiční finanční média, která vždy jako první uvidí známky oživení

42) „Governing through chaos“, M. Milo v Editions Max Milo

 

Zdroj: The-crises.fr

Doplňující informace:


Nejnovější články

Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky