června 2024 – evropské referendum

5 z 5 (1 hlas)

Užitečně připomínám, že RN nechce opustit Evropu, Francie už nestojí, zůstáváUPR a vlastenci, kterým věřím, a nízkoúrovňové formátování, jako řekl François Asselineau pokud by 20 % zdrženců hlasovalo pro seznam FREXIT, způsobilo by to v Evropě velké zemětřesení....

Frexit

, vyrábí jej Pascal Poupaux

Hlasujte ANO a řekněte NE.

Evropské společenství je, jak víme, podvodný podnik založený na lžích a korupci, integrální výtvor moci peněz, který od Spojených států amerických vždy usiloval o ovládnutí starého kontinentu takovým způsobem, aby nikdy nemohl být jednotný. Věděl to už De Gaulle, kterému přezdíval Jean Monnet „zrádce“. Tento dobrý Francouz, kterého dnes známe, byl agentem CIA jako mnoho dalších po něm.

Evropa, zrádce národů a trojský kůň od svého zrodu, od té doby šla svou cestou, aniž by ji některý z našich prezidentů pojmenoval tak, jaká skutečně byla, ani proti ní nebojoval. Zkrátka všechny dřevomorky, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande a nakonec Macron.

Všechny tyto hlavy států a jejich kumpáni nás zradili každý svým vlastním způsobem. Všichni zbohatli za své služby a za to, že nás nenapravitelně přivedli do záhuby a úpadku. Otevřeli naše instituce zadními vrátky našim vrahům, kteří rozšířili svůj jed do všech mocenských a rozhodovacích orgánů našich demokracií. Jejich agenti pronikli jako zobecněná rakovina, úplatkářstvím nebo vydíráním metastázovali do všech zemí Evropy výlučně ve prospěch hegemonického americko-sionistického finančního a průmyslového komplexu.

Byla nám slíbena prosperita, mír, vliv a co? Všechno je zmar. Zřícenina našeho průmyslu, krach naší energetické autonomie, krach našeho přírodního a zemědělského dědictví, krach našich institucí, krach naší diplomacie, zdraví, školství... stalo se úplně všechno, včetně dnešních lidí, kteří jsou v troskách.

V měřítku nového světa, který se nám buduje před očima (BRICS), už moc nepředstavujeme, jen nás naše tisíciletá historie stále trochu osvětluje mihotavým plamenem, ale na jak dlouho? Pokud nezareagujeme co nejrychleji, nebudeme nic, jen půda pro třetí válečné zemětřesení, tentokrát apokalyptické, ze kterého se už nikdy nevzpamatujeme. Naše půda bude znovu svědkem toho, že krev naplní její brázdy, aby naplnila kapsy všemocných korporací a ke slávě globalismu a jeho nového řádu, v němž je EU pouze jedním z mnoha jiných.

V roce 2005 jsme hlasovali NE smlouvě a evropské ústavě, o které jsme si mysleli, že nás dovede tam, kde jsme. Snili jsme o Evropě suverénních národů, spolupracujících na velkých projektech světlé budoucnosti, o Evropě starostlivé, plné moudrosti a míru, ale výsledek je zcela jiný. Jsme federální Evropa podléhající moci peněz a lobbingu, obskurní a válečnické technokratické diktatuře, bez víry a především našich zákonů. EU, stejně jako mnoho nadnárodních organizací (OSN, NATO, WHO atd.), je až do morku kostí zvrácena všemocnými korporacemi, které nám bez mandátu a výhrůžkami diktují postup, jak postupovat, pošlapávají naše ústavy, porušují naše základní práva a naše nejposvátnější dobro, naši svobodu.

Stále máme, ale na jak dlouho, šanci, že neskončíme jako otroci této nelegitimní a monstrózní instituce, která nemá jinou vizi, než vyhlásit globální vládu pro lid 450 milionů Evropanů, kteří neexistují.

Naší jedinou mocí je říci NE a je na nás, abychom nadcházející hlasování v evropských volbách v červnu 2024 proměnili ve skutečné REFERENDUM, abychom vyjádřili svou negaci vůči tomuto nástroji podrobení, aby byl náš hlas slyšet hlasitě a jasně. národy Evropy, protože tato výzva není určena pouze Francouzům, ale všem mužům a ženám toužícím po svobodě bez ohledu na jejich národnost.

Můžete říci NE tím, že odmítnete volit, ale ještě efektivnější je říci: ANO a zvolit kandidáta, jehož program je výslovně a bez jakýchkoliv nejasností, k vystoupení z Evropské unie. Takže budeme jmenovat vojáky našeho osvobození s jediným cílem, skoncovat s touto potupou.

Hlasujte ANO a řekněte NE.

Hlasujte pro FREXIT

 

Zdroj: Internationalnetwork.net poštou

 

Doplňující informace:

 


Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky