Zaměstnanost: směrem k vytvoření univerzálního základního příjmu ve Francii?

5 z 5 (6 hlasů)

Konečně se věci pohnou dopředu. Pochopte, že pokud prosazuji základní příjem, není to z demagogie, ale protože v příštích letech

IT, roboti, nanotechnologie, zkrátka všechny technologické pokroky umožní vyrábět věci nebo zpracovávat informace automatizovaným způsobem s nižšími náklady.

Takže jedna ze dvou věcí:

1 / Buď jim to dovolíme a my se proměníme ve stroje, abychom se jim pokusili vyrovnat...

2/ Buď se ujmeme vedení, abychom zajistili univerzální příjem, a budeme nadále spotřebovávat (a tedy vyrábět)

Uvědomte si, že tyto volby se před námi objeví docela rychle, takže o nich přemýšlejte, než vás chytnou...

Aktualizace 26.05.2016 : 64 % Evropanů usiluje o univerzální příjem, ukazuje bezprecedentní průzkum

S pozdravem,

f.

Část 2/2

Podporovat akumulaci činností, konsolidovat sociální ochranu „uberizovaných“ pracovníků a především posoudit přednosti univerzálního příjmu. Všechny tyto cesty lze nalézt ve zprávě o „zaměstnání a práci v digitálním věku“, kterou tuto středu předložil ministru práce.

Co když stát zřídí příspěvek, který umožní lidem, jejichž zaměstnání v příštích letech zmizí, žít dál? Ačkoli je tento systém teprve v plenkách, tento univerzální základní příjem se objevuje v oficiální zprávě předložené dnes ministryni práce Myriam El Khomri.

Nizozemí et la Finsko v prvním řádku

Návrh univerzálního základního příjmu se zrodil z jednoduchého pozorování: s digitální revolucí již nejsou některé profese přizpůsobeny trhu. Na podporu pracovníků, kteří by mohli trpět, mohl stát vyplácet odškodnění.

S tímto systémem experimentuje Finsko, ale i Nizozemsko. Problémem je jako vždy otázka financování.

Tváří v tvář nemožnosti „předpovědět“, zda automatizace vytvoří více pracovních míst, než zničí, musí „veřejní aktéři předvídat možnost přetrvávající strukturální nezaměstnanosti a nárůstu nerovností“ tím, že najdou „nový způsob uvažování o vztahu mezi prací a rozdělení bohatství“, zdůrazňují autoři této zprávy, která vychází z 50 slyšení se sociology, odbory, ekonomy, podniky a komunitami.

Ostatní návrhy

Zpráva také obhajuje „posílení střídání různých forem zaměstnání“ podporou „časově sdílené práce“ a multiaktivity, což se podle INSEE týká 2,5 milionu lidí.

Autoři důrazně podporují „individuální právo na příspěvek“ umožňující zaměstnancům účastnit se projektů mimo jejich hlavní činnost. Tyto projekty, například asociativní, by mohly být „uznány jako čas školení“, započítány do budoucího osobního účtu aktivity (CPA).

Další důležitá otázka pro nadcházející roky: odborná příprava. Zpráva požaduje, aby byl „transformován“ a modernizován do hloubky, zejména podporou získávání znalostí v průběhu života.

A konečně autoři chtějí, aby Francie byla „vůdcem“ ve snaze učinit mezinárodní daňová pravidla „spravedlivějšími“, jejichž obcházení připravuje státy o část jejich korporátních daní.

Zdroj: En.news.yahoo.com

Doplňující informace:

basic_income_06_01_2015.png

 


Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky