Jak tajná služba sledovala odpor na internetu (LCDS)

5 z 5 (3 hlasů)

Dobrý večer, jak víte nebo alespoň silně to tušíte, doba, ve které žijeme, je historická, proto mám převzal iniciativu k vytvoření tohoto malého blogu v roce 2008. To proto, abychom archivovali, co jsme mohli a mohli předat dalším generacím, aby pochopili, jak jsme se sem dostali.

Bohužel, jak také víte,historie je často falšována v zájmu vítězů a co se učí nnení nutně historickou realitou faktů.

Takže si nemyslete, že jsem poraženecký je to úplně naopakale musíš být realista, před mocí těchto lidí, internet, jak ho známe v roce 2022, za pár let přestane existovat, už teď se hodně změnil oproti stavu před deseti lety. A stránky jako naše již zmizely, a myslím, že tento pravidlu neunikne, přesto jsme se snažili, snažili se lidem vysvětlit, co se děje, aby pochopili a jednali a snažili se ovlivňovat běh dějin. Ale síly jsou prostě nerovné, takže pokud nedojde k obrovské změně paradigmatu a obrovskému (utopickému) povědomí veřejnosti, vyhrají, možná ne navždy (tajemné cesty Páně). Ale jistě ušetří čas a internet, mimo jiné, bude totálně dezinfikován a proměněn v gigantické nákupní centrum. Abychom však skončili poznámkou naděje, jak nás učí historie, stačí hrstka skutečně motivovaných lidí, a vše se může změnit správným směrem, zažíváme a masová psychóza, ale ještě je trochu času a proto doufám, že vše odsoudíme, tito lidé jsou extrémně arogantní a určitě dosáhnou svého konce, a to je možná ztratí.

přátelství

f.

Chasse Aux Resistants

, vyrábí jej Eric Verhaeghe.

Doposud se věřilo, že sledování odbojářů – zejména cenzura nebo hrubé uzavírání účtů – bylo jediným aktem samotných sociálních sítí. Začínáme chápat, že šlo ve skutečnosti o společné operace mezi těmito sítěmi a našimi tajnými službami zodpovědnými za vypátrání odbojářů všech barev. Stále jsme teprve na začátku našich objevů, ale jedna věc je jistá: COVID dal vzniknout skutečnému zbrojení informací na Západě ve jménu boje proti ruské propagandě.

Youtube Censure

Četné zneužívající uzavírání účtů na sociálních sítích během očkovací kampaně nenapravitelně vyvolalo otázku zařazení GAFAM do totalitního šílenství kasty. Dnes ale začínáme chápat, že tuto kampaň na „vyčištění“ sociálních sítí, aby se zabránilo odbojářům vyjádřit se, nevedly jen sociální sítě. Britské tajné služby přiznávají, že podle procesu, který se postupně stává jasnějším, byly v manévru „odstranit“ odbojáře ze sociálních sítí.

Role britského GHCQ

Je to konzultací 2. zpráva od Hybrid CoE Research že chápeme, jak ve Velké Británii probíhal hon na odbojáře na internetu. Podle této organizace, která se věnuje studiu metod protivlivu v hybridních válkách (tj. informačních válkách), britské služby skutečně provedly kampaň systematické eliminace odbojářů proti vakcíně na internetu.

Podle této zprávy (viz zejména strany 20 a 21) odbor digitálu, kultury, médií a sportu (DNCMS) mj. služby GCHQ úzce spolupracovat s digitálními platformami na odstraňování obsahu, který je v rozporu s oficiální doktrínou:

"Jednotka úzce spolupracuje se sociálními sítěmi, aby jim pomohla identifikovat a přijmout opatření k odstranění nesprávného obsahu o koronaviru v souladu s jejich podmínkami."

Dosud se mělo za to, že Facebook, Twitter a Google jednaly na vlastní pěst. Nyní chápeme, že GAFAM úzce spolupracují s tajnými službami, poskytují jim jejich osobní údaje na denní bázi a přímo přijímají jejich příkazy týkající se odstranění obsahu z těchto služeb.

Kam až zašla manipulace s informacemi?

Pokud zpravodajské služby záměrně zůstávají diskrétní ohledně metod, které používají k boji proti vlivu odbojářů na internetu, zpráva, kterou citujeme, poskytuje odhalující vodítko ke skryté tváři informace:

„Tato jednotka DCMS úzce spolupracovala s komunikačním týmem ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí na očkovacích kampaních, na propagaci informací a poradenství a na zvýšení proočkovanosti, zejména u určitých skupin populace. Pořádají pravidelná setkání a sdílejí hesla o nově vznikajících narativech, které by mohly zasít pochybnosti mezi určité zranitelné skupiny v populaci.

Zachováme formulaci, která nás zde zajímá: „sdílejte poznatky o vyprávěních“. Jinými slovy, digitální špionážní služby nejenže odstraňují rušivý obsah a uzavírají účty disidentů. Také šíří „správné“ informace určitým skupinám obyvatelstva.

Techniky používané k tomu nejsou oficiálně vysvětleny, ale lze oprávněně přemýšlet, zda procházejí falešnými účty nebo trolly.

Oficiální role tajných služeb

V této operaci provedené ve Velké Británii je tovelmi oficiální agentura Reuters, která odhalila v listopadu 2020 (cituji článek z londýnských Times), roli, kterou hrály protiteroristické propagandistické služby používané ve své době proti Daesh, GHCQ:

"GHCQ bylo nařízeno odstranit anti-vax z internetu a sociálních médií," uvedly Times podle zdroje.

Chápeme zde, že oficiální ministerstva se spoléhala na tajné služby, že vedou kampaň ve prospěch vakcíny, přičemž se zmocňují k tomu, aby roubily všechny odpůrce bez jakékoli jiné formy soudu, v aktivní spolupráci se sítěmi.

Fantazie ruské propagandy

Toto veselé porušování svobody projevu zjevně našlo své oficiální opodstatnění: boj proti ruské propagandě, jakákoli neochota proti tomu, aby vakcína byla nutně inspirována Moskvou, nebo dokonce samotným Vladimirem Putinem.

Jak upozorňuje agentura Reuters:

"Tato nedávná akce GHCQ, která shromažďuje informace po celém světě k identifikaci a boji proti hrozbám pro Británii, je podle oficiální zprávy pokusem čelit dezinformačním aktivitám spojeným s Ruskem."

V praxi rozumíme tomu, jak byl „příběh“ konstruován tak, aby se stal zbraní pro propagandu COVID: jakákoli forma skepse v otázce koronaviru a vakcíny byla automaticky klasifikována jako proruská aktivita, která povolovala všechny operace národní bezpečnosti.

Západní propagandistická operace

Je třeba poznamenat, že Reuters zdůrazňuje velmi mezinárodní povahu této operace „vyčistit“ internet.

"GCHQ je hlavní britská naslouchací agentura a má úzké vztahy s Národní bezpečnostní agenturou Spojených států, stejně jako naslouchacími agenturami v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu. Zéland v rámci zpravodajské aliance známé jako "Five Eyes". »

Můžeme si myslet, že tato operace čištění internetu probíhala stejným způsobem v různých západních zemích. Mezitím zjišťujeme, že odposlechy a digitální sledování jsou již v západních zemích kartely…

A ve Francii?

V tuto chvíli se neobjevily žádné jasné informace o francouzských praktikách během COVID. Agentura Viginum vznikl teprve v červenci 2021.

Znamená to, že Francie zůstala během kampaně COVID neaktivní na sociálních sítích? Určitě ne, jak zdůraznil editor zprávy, kterou jsme citovali výše, v tomto případě Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Francouz, ředitel Institutu pro strategický výzkum (IRSEM). Od roku 2018 byla zřízena akční síť.

Provozní metody těchto sítí jsou stále tajné. Ale krůček po krůčku se píší dějiny. Vše každopádně nasvědčuje tomu, že zpravodajské služby byly i ve Francii během kampaně COVID přímo v práci.

 

Prameny): Kurýr stratégů přes International Network na stopě Sedícího býka na Cvrlikání!

 

Dodatečné informace:


Přihlaste se k odběru Daily Crashletter

Přihlaste se k odběru Crashletteru a získejte všechny nové články na webu v 17:00.

Archiv / Výzkum

Přátelské stránky